پرچم یادبود

پرچم یادبود معمولا استفاده تشریفاتی و به قول خودمانی تر حتی کادویی دارند، در برخی موارد هم از این پرچم ها به عنوان آویز تزیینی استفاده می شود. این سبک از پرچم را می توان به عنوان هدیه به تیم ورزشی مقابل اهدا کرد و یا در مدارس برای مسابقات از آنها استفاده نمود. استفاده رسمی آن در مهمانی های تشریفاتی با حضور مهمانان خارجی به صورت هدیه است که البته معمول است در کنار یک هدیه یادبود دیگر قرار گیرد تا تنها نشانی از فرهنگ و هویت کشور مقابل را به دوش بکشد.

این پرچ ها به صورت معمول بر روی ساتن و با تشابهاتی همچون پرچم رومیزی تولید می شوند و به همین خاطر از نظر رنگ بندی و ابعاد نیز کاملا سفارشی می توانند باشند، اما از آنجا که یک هدیه تشریفاتی به شمار می رود بهتر است بر اساس ابعاد استاندارد از آنها استفاده کرد که تقریبا  29×20 سانتی متر است.

موارد استفاده از پرچم یادبود

  • مراسم ورزشی
  • هدیه تشریفاتی
  • به عنوان تزیین آویز
  • همایش ها مختلف ارگانی
  • مراسم منطقه ای و کشوری
  • دیدارهای بین شرکتی

قیمت های پرچم دائم در حال نوسان هستند، لطفا پیش از سفارش حتما استعلام تلفنی دریافت کنید

لیست قیمت انواع پرچم رومیزی با چاپ اختصاصی
نوع پرچم رومیزی تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم روميزي زمینه سفید وسط چاپ ۳۷۹۰۰ ۳۲۹۰۰
پرچم روميزي تمام چاپ (تمپلات) ۴۲۹۰۰ ۳۷۹۰۰
پرچم رومیزی بدون ریشه (لیزری) ۳۷۹۰۰ ۳۲۹۰۰
پرچم یادبود ۴۲۹۰۰ ۳۷۹۰۰
لیست قیمت انواع پرچم تشریفات با چاپ اختصاصی
نوع پرچم تشریفات معمولی براق تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات براق یک رو وسط چاپ ۱۶۹۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰
تشريفات براق دو رو وسط چاپ ۱۸۹۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰
تشريفات براق یک رو تمپلات ۱۹۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
تشريفات براق دو رو تمپلات ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
نوع پرچم تشریفات معمولی مات تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات مات یک رو وسط چاپ ۱۹۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
تشريفات مات دو رو وسط چاپ ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تشريفات مات یک رو تمپلات ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تشريفات مات دو رو تمپلات ۲۴۹۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰
نوع پرچم تشریفات لیزری تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات لیزری براق وسط چاپ ۱۸۹۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰
تشريفات لیزری براق تمام چاپ ۱۹۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
تشريفات لیزری مات وسط چاپ ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تشريفات لیزری مات تمام چاپ ۲۲۹۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
لیست قیمت انواع پرچم اهتزاز
نوع پرچم اهتزاز نحوه قرارگیری قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
۷۰×۱۲۰ افقی ۸۹۰۰۰
۹۰×‍۱۵۰ افقی ۹۹۰۰۰
۱۲۰×۲۱۰ افقی ۱۱۹۰۰۰
۱۴۰×۲۴۰ افقی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۲۰۰ عمودی ۱۰۹۹۰۰
۱۰۰×۳۰۰ عمودی ۱۰۴۰۰۰
۱۰۰×۴۰۰ عمودی ۱۴۴۰۰۰
۱۰۰×۵۰۰ عمودی ۱۳۴۰۰۰
لیست قیمت انواع پرچم کشورها و ملل
نوع پرچم رومیزی ملل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم رومیزی کشورها ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ملل تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشریفات کشورها ریشه دار ۲۰۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰
پرچم تشریفات کشورها لیزری ۲۲۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰
جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم ایران
نوع پرچم رومیزی ایران ۱ تا ۹ عدد ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم رومیزی ایران ساتن ۲۹۹۰۰ ۲۷۰۰
پرچم رومیزی ایران جیر ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
پرچم رومیزی ایران لیزری بدون ریشه ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ایران تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم تشریفات ایران ساتن مات ۱۲۹۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰
پرچم تشریفات ایران جیر ۱۳۴۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری مات ۲۲۴۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری براق ۲۰۴۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰